Aankondiging vacatures SWV Driegang

Margreet VisserVacature

Per cursusjaar 2021-2022 zoekt SWV Driegang ter harmonisatie van de werkwijze en vervanging van personeel dat met pensioen gaat ruim 2.0 fte ambulant begeleiders generalist. Daarnaast zoeken we in het nieuwe cursusjaar een orthopedagoog of psycholoog (NVO of NIP geregistreerd en in het bezit van een basisaantekening diagnostiek), 0,6-1,0 fte. 

Orthopedagoog/psycholoog
Als orthopedagoog/psycholoog binnen Driegang maak je deel uit van verschillende schoolondersteuningsteams op onze scholen, waarbij je nauw samenwerkt met de betrokken ambulant begeleiders generalist. Je wordt betrokken op het moment dat jouw kennis en inzichten nodig zijn om een hulpvraag op leerling-, groeps- of schoolniveau te kunnen beantwoorden en voert hiervoor indien nodig handelingsgerichte diagnostiek uit. Daarnaast kun je binnen Driegang betrokken zijn bij onderwerpen op het gebied van beleidsuitvoering en kan bijvoorbeeld ook het geven van scholing tot je werkzaamheden behoren. Als orthopedagoog/psycholoog binnen Driegang maak je deel uit van een hecht team van orthopedagogen en psychologen, met elk een eigen specifieke expertise. Vertrouwen, collegiaal overleg en intervisie zijn binnen dit team belangrijke speerpunten.

Ambulant begeleider generalist
Als ABG’er binnen SWV Driegang maak je deel uit van het schoolondersteuningsteam op de aan jou gekoppelde scholen. Je wordt betrokken als de ondersteuningsbehoeften van de leerling, de groep of de school de basisondersteuning overstijgt. Aan de hand van de hulpvraag ondersteun, begeleid en coach je de scholen in het vormgeven van deze extra ondersteuning; dit doen we vanuit de principes van het handelingsgericht werken. Je werkt nauw samen met de orthopedagoog die is gekoppeld aan de school. Waar nodig kun je de expertise inzetten van de ambulant begeleiders specialist taal, cluster 3/inclusief, gedrag en hoog- en meerbegaafdheid. Zo werken we aan thuisnabij onderwijs voor ieder kind en streven we naar het vormgeven van meer inclusief onderwijs.

Als ABG’er binnen SWV Driegang maak je deel uit van een hecht en ervaren team van ABG’ers. We leren van en met elkaar: vanuit relatie werken we aan competentie en autonomie.

Wil jij vrijblijvend kennismaken met SWV Driegang en meer horen over wat wij belangrijk vinden in ons werk? Kom dan langs op vrijdag 19 maart van 10.00 tot 11.00 uur bij SWV Driegang. Met een kop koffie/thee maak jij op een informele wijze kennis met ons en spreek je met medewerkers van SWV Driegang die nu werkzaam zijn in genoemde functies.

We horen graag van te voren of je komt. Klik hier om je aan te melden. Zodoende kunnen we je ook bereiken mocht het tóch niet verantwoord blijken om deze bijeenkomst bij ons op kantoor in Gorinchem te organiseren. In dat geval zullen we zorgen voor een passend digitaal alternatief. 

In de tweede helft van maart komen de vacatures online en besluit je of je ook wilt solliciteren. Als dat het geval is, dan moet je brief op 7 april 2021 bij ons binnen zijn. Mogelijk voeren we op 15 of 16 april dan ook wel een gesprek en start jij in het nieuwe cursusjaar met een mooie en uitdagende baan bij SWV Driegang. Want wij zorgen voor onderwijs dat past!