Aanmelden inspirerende middag 17 april a.s.

De datum van de eerstvolgende inspirerende middag (17 april a.s.) had je mogelijk al in je agenda gezet. De bijeenkomst was al aangekondigd via het aanbod van de Regio-Academie.
Op 17 april a.s. zal Ilse van den Heuvel met ons spreken over Verbindend gezag.
Deze inspirerende middag vindt opnieuw plaats in het Bruisend Hart, Dirk IV-plein, Hoornaar.
De bijeenkomst start dit jaar om 14.30 uur. Op deze manier kunnen de scholen die werken met het 5-gelijke-dagenmodel ook aansluiten. Wil je jezelf en je collega’s even aanmelden. Dan zetten wij voldoende stoelen klaar!

We steken in het onderwijs veel tijd in het balanceren van groepsdynamiek en het omgaan met leerlingen die moeilijk gedrag laten zien. Hoe zorg je ervoor dat je in zulke situaties je gezag vergroot, zonder dat vanuit een klassieke top-down benadering te doen?Hoe sluit je de-escalerend aan bij een leerling die bepaald gedrag vertoont en werk je samen met je team en het netwerk van de leerling? Door te werken vanuit de Nieuwe Autoriteit/ Verbindend Gezag stel je grenzen op een kalme, vastberaden, geweldloze manier. Niet vanuit macht, maar vanuit verbinding.Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk word je als deelnemer meegenomen in de visie en houding van Verbindend gezag, wat het van je als leerkracht vraagt en hoe je dit met elkaar zou kunnen vorm geven.

Over de spreker
Ilse werkte meer dan 20 jaar in de gespecialiseerde jeugdzorg, o.a. als gezinshulpverlener en de laatste 10 jaar als manager, intervisor en trainer in oplossingsgericht werken. In 2013 kwam ze in contact met de methode Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet en bracht deze training binnen de gespecialiseerde jeugdzorg in West-Brabant. In een aantal jaren trainde ze vrijwel alle medewerkers en jeugdzorgwerkers in de methodiek Verbindend Gezag®, uiteenlopend van de open behandelgroepen tot de gesloten Jeugdzorg+. De methode is zo succesvol en toepasbaar in de praktijk dat ook groepen buiten de jeugdzorg getraind wilden worden, zoals leerkrachten speciaal en regulier basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.
Ilses manier van trainen zorgt ervoor dat je als professional op een liefdevolle, maar ook scherpe manier geconfronteerd wordt met je eigen gedrag en achterliggende overtuigingen die je handelen bepalen. Naast praktische tools waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt, zet de training je op een dieper niveau aan het denken over de motivatie achter jouw manier van werken.