Aanmelden Intensieve leesbegeleiding januari 2022

Margreet VisserFunctie: Intern begeleider

Tot uiterlijk 20 januari 2022 kunt u leerlingen, die nu in groep 3 zitten, aanmelden voor de nieuwe periode van intensieve leesbegeleiding. Alle informatie over de voorwaarden, het aanmelden en welke documenten nodig zijn vindt u in deze brief.

Deze periode is verdeeld in twee blokken. Blok 1 loopt van februari tot april. Blok 2 start na de meivakantie. In elk blok is ruimte voor 5 leerlingen. Op maandag 24 januari 2022 maken wij een keuze uit de aanmeldingen. U hoort zo snel mogelijk daarna of de aangemelde leerling(en) geplaatst zijn.

Met vriendelijke groeten,
Namens Team Taal

Anneke Hendriks en Erna Slingerland
telefoon: 06-22770756 of e-mail:
e.slingerland@driegang.nl