Aanmeldingen VO

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht

Beste leerkracht van groep 8,

Dit jaar gaan de aanmeldingen VO anders dan voorgaande jaren. In dit bericht geven we je daar meer duidelijkheid over. Dat ook in lijn met het bericht dat je 22 januari hebt ontvangen. De samenvatting van dit bericht: ouders melden aan bij de VO-school van hun keuze, jij ondersteunt hen waar nodig en controleert of al jouw leerlingen op uiterlijk 16 maart door hun ouders zijn aangemeld bij het VO. Het staat je uiteraard vrij om er toch voor te kiezen als leerkracht het versturen van de aanmeldingen te verzorgen. Stem dit dan goed af met de ouders van je leerlingen.

De uiterste datum waarop alle leerlingen van groep 8 hun advies VO moeten hebben gehad is 15 maart 2021. Natuurlijk mag je als school de adviezen ook eerder geven. Ouders melden, nadat ze dit advies hebben gekregen, hun zoon/dochter aan op de school van hun keuze. Ze mogen dit (uiteraard) slechts op één school doen. Deze aanmelding gaat digitaal en kan vanaf 1 maart 2021. Om te voorkomen dat ouders moeten zoeken naar aanmeldformulieren, hebben we alle aanmeldformulieren van scholen in de regio op één pagina bij elkaar gezet. Dit document wordt de komende dagen nog verder aangevuld.

Wij vragen jou om de ouders duidelijkheid te geven over de aanmeldprocedure voor het VO. Dit kun je doen middels deze conceptbrief die je verder schoolspecifiek kan maken. Mogelijk zijn er enkele ouders waarbij er wat geassisteerd kan worden met de aanmelding, dan wel het inscannen van een document. Nadrukkelijk vragen we je niet om zélf formulieren in te gaan vullen. We zijn ons bewust dat je op dit moment al heel veel andere dingen te doen hebt.

Wil je wel volgen/controleren dat al je leerlingen uiterlijk 15 maart zijn aangemeld op een VO-school? De VO-scholen hebben de weken die ons nog resten dit schooljaar hard nodig om de indelingen rond te krijgen.

Ouders krijgen na hun aanmelding een reactie van de VO-school, dat de aanmelding goed is binnengekomen en wat de vervolgstappen zijn die de school gaat zetten.

Een aantal scholen onderzoekt of het vanaf maart mogelijk is om ouders en leerlingen toch nog op een gepaste wijze te ontvangen. Hierover is op dit moment nog niets definitief bekend. Scholen zullen hierover zelf communiceren via de nieuwsbrief en de mail. Natuurlijk mogen ouders van leerlingen, waar dit gewenst is, ook zelf contact leggen met de VO-school/betreffende teamleider voor een individuele rondleiding.

Dank voor al je inzet, zeker ook in dit jaar waarin alles net even anders gaat.

Bij vragen of feedback: neem gerust contact op.

Met vriendelijke groet,
Elisabeth van Leeuwen – SWV PasVOrm
Henric Bezemer – SWV Driegang