Aanvragen EED bij de poortwachter (voorjaar 2021)

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur

Aangepast toetsen en begeleiden voor EED voorjaar 2021

Vanwege de recente schoolsluiting is de intensieve periode voor ondersteuning op niveau 2 (ON2) en niveau 3 (ON3) bij leerlingen met leesproblemen en een vermoeden van dyslexie wellicht wederom anders verlopen dan gebruikelijk.

Als dossiers worden ingediend, is het belangrijk om de geboden hulp voor, tijdens en na het thuisonderwijs duidelijk in kaart te brengen. Het is nog steeds een voorwaarde om in totaal minimaal 2 x 10-12 weken ondersteuning op ondersteuningsniveau 3 geboden te hebben. Daarnaast is het belangrijk om de eerstvolgende hoofdmeting af te nemen op het moment dat de juiste hoeveelheid ondersteuning is geboden. Het kan dan ook nodig zijn om de intensieve begeleidingsperiode verder voort te zetten of in te halen. Dat kan ook gevolgen hebben voor de toetsing voor de LVS-momenten. Er kan hierbij, net als na de vorige sluitingsperiode, ook weer gebruik worden gemaakt van uitgestelde metingen. De M-versie van Cito LVS kan nog tot en met maart worden afgenomen.

Belangrijke documenten hierbij zijn:

– Aangepast toetsen en begeleiden voor EED voorjaar 2021

Handreiking tijdelijke aanpassing toetsingscriteria diagnostiek dyslexie tijdens Covid-19

(De genoemde data op pagina 2 onder de kopjes Doelgroep en Tijdelijke aangepaste criteria ernst dienen hierbij vervangen te worden door de data die in Mogelijke scenario’s voor toetsmomenten en ON3 voorjaar 2021).

Aangepast toetsen voor de EED regeling na vertraging

Heeft u nog vragen? Neem wat betreft de gemeente Altena en de gemeenten vallend onder de regio Zuid-Holland-Zuid contact op met de poortwachter Janna Verkaik.