Aanvragen EED bij de poortwachter

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider

(Versoepelde) criteria aanvragen EED
Vanuit het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en Dyslexie Centraal worden verschillende opties, met hierbij in uitzonderlijke gevallen versoepelde toelatingscriteria, genoemd voor de aanmelding van dossiers EED ter beoordeling door de poortwachter. In overleg met de Serviceorganisatie Zuid-Holland-Zuid is besloten om per dossier te bekijken hoe er wordt omgegaan met de versoepelde toelatingscriteria en welke aanvullende informatie eventueel nog nodig is. In elk geval is het belangrijk om in het dossier de geboden hulp voor, tijdens en na het thuisonderwijs duidelijk in kaart te brengen. Het is nog steeds een voorwaarde om in totaal minimaal 2 x 10-12 weken ondersteuning op ondersteuningsniveau 3 geboden te hebben. Daarnaast is het belangrijk om de laatste hoofdmeting (meetmoment 3) af te nemen op het moment dat de juiste hoeveelheid ondersteuning is geboden. Dit kan zijn in juni, maar ook kan gebruikgemaakt worden van een uitgestelde meting in september/oktober/november met de bijbehorende normen, als op een later moment pas wordt voldaan aan de 2 x 10-12 weken ondersteuning. Mochten er vragen of knelpunten zijn, dan kan er contact opgenomen worden voor overleg en eventuele afspraken op maat.

Eind/begin van het schooljaar
Wanneer dossiers vóór 1 juli worden aangemeld in Grippa of via Kindkans, zal er nog een beoordeling van het dossier plaatsvinden voor de zomervakantie. Dossiers die na 1 juli worden ingeleverd worden mogelijk niet meer voor de zomervakantie in behandeling genomen. Deze dossiers (en de dossiers die in of na de zomervakantie worden ingediend) zullen in behandeling genomen worden vanaf eind september.

Heeft u nog vragen? Neem wat betreft de gemeente Altena en de gemeenten vallend onder de regio Zuid-Holland-Zuid tot de zomervakantie contact op met de poortwachter Lenneke Ebert en vanaf eind september met de poortwachter Janna Verkaik. Voor dringende vragen in de tussenliggende periode die niet kunnen wachten, kunt u contact opnemen met Saskia Tjikoeri.