Avond voor ouders op 1-11-2022

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur

Passend onderwijs krijgen we alleen sámen voor elkaar. Ouders zijn daarbij (ook) erg belangrijk. Eind vorig schooljaar hebben we ons oudersteunpunt opgericht. Elk samenwerkingsverband had de taak om zo’n punt in te richten vóór 1-8-2022. In onze regio past een oudersteunpunt echter goed bij de samenwerking die we al met ouders hebben. Ook sluit het aan op de ouderavonden die ook vorig jaar zijn georganiseerd.

De eerste avond voor ouders van dit cursusjaar wordt georganiseerd op 1 november 2022. We hopen dan weer veel ouders te ontmoeten in Gorinchem. Deze avond organiseren we samen met onze ‘buren’ van het voortgezet onderwijs Munio.

Om de ouders te bereiken, hebben we jullie hulp nodig. Juist omdat we dit jaar meerdere specifieke workshops hebben.

  1. We zouden ouders die mogelijk aan de slag zouden willen als ouderbuddy willen bereiken. Lees de verdere beschrijving hier. Of klik gelijk door naar het projectplan.
  2. Ook willen we ouders bereiken waarvan hun kind specialistische kinderrevalidatie nodig heeft of volgt. Lees meer in dit projectplan


Daarom aan jullie het verzoek deze flyer te verspreiden naar de ouders op jullie school. Willen jullie daarnaast (waar passend) ouders gericht benaderen als ze baat kunnen hebben bij één van bovenstaande workshops?

Natuurlijk zijn jullie zelf ook hartelijk welkom op 1 november. Je kunt je hier aanmelden.

Alvast vriendelijk bedankt!

Namens de OPR
Henric Bezemer