Avond voor ouders op 24 november 2021

Margreet VisserAlgemeen nieuws, Functie: Betrokkene bij passend onderwijs, Functie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur, Functie: Werkzaam bij gemeente of sociaal team, Gemeente Altena, Gemeente Gorinchem, Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Gemeente Molenlanden, Gemeente Vijfheerenlanden, Gemeente West-Betuwe, Kamer ECR

Beste IB’er en directeur, 

Passend onderwijs krijgen we alleen sámen voor elkaar. Ouders zijn daarbij (ook) erg belangrijk. Als samenwerkingsverband zullen we voor het einde van dit schooljaar een ‘oudersteunpunt’ instellen. Hoe dat eruit gaat zien weten we nog niet. Wel dat de opbrengst van dit oudersteunpunt moet worden dat ouders met vragen over passend onderwijs (voor hun kind) de antwoorden zullen krijgen die ze nodig hebben. 

Als eerste stap daarheen heeft de OndersteuningsPlanRaad (OPR) van Driegang een avond voor ouders georganiseerd. Op 24 november hopen we veel ouders te ontmoeten in Gorinchem. Deze avond organiseren we daarbij samen met onze ‘buren’ van het voortgezet onderwijs PasVOrm.

Hierbij het vriendelijke verzoek of je deze avond onder de aandacht van jullie ouders wilt brengen. Een flyer die daarvoor gebruikt kan worden is hier te vinden. 

Bij ouders met een arrangement die we de komende weken spreken, zullen we de flyer ook zelf onder de aandacht brengen. 

Alvast vriendelijk bedankt,
Namens de OPR,

Henric Bezemer, directeur SWV Driegang