Passend onderwijs krijg je alleen sámen voor elkaar. Ouders zijn daarbij érg belangrijk. Zij kennen hun kind het beste en die inzichten zijn nodig voor de ontwikkeling van een kind. Scholen, ouders en samenwerkingsverbanden (en soms ook jeugdhulp) krijgen alleen met elkaar het onderwijs passend en natuurlijk is het betrekken van het kind/de leerling daarbij cruciaal.

Als samenwerkingsverbanden passend onderwijs willen we ouders nog meer toerusten voor hun rol. Daarom hebben we samen met onze Ondersteuningsplanraden (waar de helft van de leden ouders zijn) een leuke avond georganiseerd, alleen en speciaal voor ouders. Op deze avond ontmoet jij andere ouders, hoor je dingen over passend onderwijs en kun je meedenken over hoe passend onderwijs is. Zie ook de flyer m.b.t. deze avond.

Praktische informatie:
Wanneer: woensdag 24 november 2021 – vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30).
Waar: Dr. van Stratenweg 15 – Gorinchem.
Voor wie: alle ouders/verzorgers die een kind hebben dat (bijna) naar het basis- of voortgezet onderwijs gaat.

Binnen de huidige coronamaatregelen kan deze avond doorgaan.
De aanwezigen worden verzocht de basismaatregelen in acht te nemen (bij klachten niet komen, handen ontsmetten en afstand houden).
Deze avond verwachten we met iets meer dan 30 mensen bij elkaar te zijn. De ruimte(n) waar we elkaar zullen ontmoeten zijn hiervoor groot genoeg.

Iedereen die zich voor deze avond heeft aangemeld, heeft op vrijdag 19 november een definitieve bevestiging daarvan ontvangen.