Bijeenkomst DUO, leerplicht en SWV in september a.s.

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur

Zoals jullie in de achterliggende jaren niet ontgaan kan zijn, werken we met elkaar actief samen om geen thuiszitters in ons gebied te hebben. We willen immers dat alle kinderen onderwijs kunnen volgen.

In de praktijk van alledag blijkt het voor alle samenwerkende partijen moeilijk om een goed beeld te krijgen van de problematiek. Ondanks alle inzet worden we toch te vaak geconfronteerd met leerlingen die thuis blijken te zitten of naar het schijnt vanuit het niets thuis komen te zitten.

We nodigen jullie dan ook van harte uit voor de studiebijeenkomst
DUO, leerplicht, Driegang/PasVOrm en uw school.

Hier vindt u meer informatie (data en tijden) en de link om u aan te melden.

Voor extra informatie kunt u contact opnemen met:
Herbert Schaap
06-24702173
h.schaap@driegang.nl)