Brochure De Brug Over 2020-2021

Margreet VisserFunctie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

De werkgroep PO-VO heeft de brochure De Brug Over 2020-2021 voor u beschikbaar gesteld. Hieronder vindt u de links naar de brochure en de bijlagen:

De werkgroep heeft weer geprobeerd om een zo compleet mogelijk overzicht te geven van alle activiteiten en afspraken op het gebied van de overgang van PO naar VO. Nieuwe elementen in de brochure zijn:

  • Naast de mogelijkheid voor basisscholen om in september/oktober met de begeleiders passend onderwijs van SWV Pasvorm contact op te nemen, zal er ook een mogelijkheid komen in januari/februari;
  • Er is een hoofdstuk ‘Nieuwkomers’ toegevoegd;
  • Voor leerlingen die verwezen worden naar het VSO cluster 4 is een preventieve bespreking niet meer verplicht. Zij dienen wel telefonisch besproken te worden met SWV Pasvorm en hiervan dient een notitie gemaakt te worden in het OKR;
  • De DVL is dit schooljaar niet meer toegestaan en kan komend schooljaar niet meer aangevraagd worden bij SWV Pasvorm.

Wanneer u inschat dat het belangrijk is dat ook andere collega’s deze informatie ontvangen wordt u vriendelijk verzocht om dit bericht door te sturen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Annick ten Napel (M: 06-39711703, E: atennapel@swvpasvorm.nl) en
Eline van Zuijdam (M: 06-45628710, E: evanzuijdam@swvpasvorm.nl)