Brochure De Brug Over 2021-2022

Margreet VisserFunctie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

De werkgroep PO-VO heeft de brochure De Brug Over 2021-2022 voor u beschikbaar gesteld. Hieronder vindt u de links naar de brochure en de bijlagen:

Infobrochure De Brug Over 2021-2022
Bijlage A OKR A1 + A2 schooljaar 2021-2022
Bijlage B. Handleiding OSO
Bijlage C. Formulier School Advies

Daarnaast sturen wij u een brief met belangrijke informatie over de preventieve besprekingen:
Brief preventieve besprekingen

Wanneer u inschat dat het belangrijk is dat ook andere collega’s deze informatie ontvangen wordt u vriendelijk verzocht om dit bericht door te sturen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Emeline van der Heijden (mobiel: 06-51607672, e-mail: evanderheijden@swvpasvorm.nl) en
Eline van Zuijdam (mobiel: 06-45628710, e-mail: evanzuijdam@swvpasvorm.nl)

Kernteam PO-VO SWV PasVOrm
Stichting SWV PasVOrm Gorinchem en omstreken