Brussen- of jonge mantelzorgersdag

Binnen samenwerkingsverband Driegang organiseren we jaarlijks op een zaterdag in april de  Brussen- of jonge mantelzorgersdag. Deze keer staat deze dag gepland op zaterdag 13 april 2019!

Wat is een brus of jonge mantelzorger?
Broers of zussen van een kind met een ziekte, een handicap, een autistische stoornis of een andere ontwikkelingsstoornis verdienen ook de aandacht. Deze broers en zussen, ook wel brussen genoemd, groeien op in een niet-alledaagse situatie: in een gezin met een ‘bijzondere’ broer of zus. Opgroeien in een dergelijk gezin kan best moeilijk zijn voor een brus. Brussen worden ook wel  jonge mantelzorgers genoemd. Jonge mantelzorgers kunnen ook de zorg hebben voor een ziek familielid.

Drie reacties van brussen en /of jonge mantelzorgers:
Aimee, 9 jaar:
Mijn broertje gilt altijd hard in de winkel en loopt telkens bij mijn moeder weg. Ik moet hem dan wel eens halen en dan wil hij nooit naar mij luisteren.
Danny, 11 jaar:
Dit jaar heeft mijn zus al zeven keer in het ziekenhuis gelegen en moest ik telkens weer bij iemand anders logeren of kwam er steeds een ander familielid bij ons in huis. Als mijn zus dan weer uit het ziekenhuis mag, krijgt ze cadeautjes en vraagt iedereen aan mij hoe het met haar is. Maar niemand vraagt hoe het met mij gaat…
Petar, 10 jaar:
Als mama chemo heeft gehad is ze de weken daarna zo moe dat ze niets kan. Ik moet dan alles zelf doen en probeer haar veel te helpen in huis met bijvoorbeeld eten koken.

Preventief aanbod
De Brussen- of jonge mantelzorgersdag  is een preventief aanbod, waarmee brussen en jonge mantelzorgers een steuntje in de rug geboden wordt. Op deze dag wordt speciale aandacht besteed aan de broers, zussen en jonge mantelzorgers, een dag om waardering voor elkaar te laten blijken, contact te zoeken of samen iets te ondernemen. Op een brussen- of jonge mantelzorgersdag worden in de ochtend  verschillende spellen gedaan waarbij de kinderen als brus of jonge mantelzorger centraal staan. In de middag is er een gevarieerd aanbod voor ontspanning en plezier.

De dag is bedoeld voor brussen en jonge mantelzorgers  zelf, maar ouders zijn natuurlijk van harte welkom tijdens de start  en de afsluiting van de dag. De brussen- en jonge mantelzorgersdag is bestemd voor kinderen van 6-12 jaar, zal op zaterdag worden georganiseerd met behulp van professionele vrijwilligers en  er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor informatie kunt u terecht bij Carla Roos: c.roos@driegang.
Uitnodigingen worden verstuurd door de scholen die vallen onder samenwerkingsverband Driegang.