Centrale Testdagen 2019-2020

De centrale testdagen worden ook dit schooljaar in november en december gepland. Informatie over deze testdagen vindt u in deze brief. De testdagen zijn bedoeld voor leerlingen die (hoogstwaarschijnlijk) naar één van de VO-scholen van SWV PasVOrm gaan en in aanmerking komen voor LWOO of PrO.

Er zal getest worden met de nieuwe NIO (2018). De scholen worden verzocht de ouderbrochure hiervan te verstrekken aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerling.

De aanmelding zal, net als bij de Preventieve Besprekingen, via Grippa verlopen. In de bijlage van de brief vindt u hiervoor een beknopte handleiding. De resultaten van de testdag worden via Grippa naar de basisschool gestuurd met de vraag deze gegevens door te geven aan de ouders.