Centrale testdagen

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider

Beste leerkracht van groep 8 en IB’er,

In deze brief vindt u de uitleg over de centrale testdagen. Naar verwachting zullen die dit schooljaar in december gepland worden, maar uiteraard houden we alle ontwikkelingen rondom het Corona-virus nauwlettend in de gaten. De testdagen zijn bedoeld voor leerlingen die (hoogstwaarschijnlijk) naar een van de VO-scholen van SWV PasVOrm gaan en in aanmerking komen voor LWOO of PrO. Ten opzichte van voorgaande jaren is er echter een belangrijke wijziging gekomen. Alle leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO/PrO dienen aangemeld te worden via het aanmeldformulier in Grippaechter niet alle leerlingen zullen getest worden middels de NIO. Meer informatie hierover vindt u in de uitgebreide brief over de centrale testdagen, we willen u dan ook vriendelijk verzoeken om deze goed door te lezen.

Om ouders over deze wijziging goed te kunnen informeren, hebben wij ook een brief voor ouders toegevoegd.

Wanneer u inschat dat het belangrijk is dat ook andere collega’s deze brief ontvangen (bijvoorbeeld ambulant begeleiders) dan het vriendelijke verzoek om deze mail door te sturen.
Mochten er na het lezen van de informatie rondom de centrale testdagen nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Annick ten Napel en Eline van Zuijdam
Begeleiders passend onderwijs
Stichting SWV PasVOrm Gorinchem en omstreken