Centrale testdagen

Margreet VisserFunctie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (VO) komt voor de leerlingen uit groep 8 in zicht. Middels onderstaande brief willen wij u informeren over de centrale testdagen en het aanleveren van gegevens aan het VO.