Vertrouwenspersoon integriteit
Harry Kelderman is de vertrouwenspersoon integriteit binnen SWV Driegang. Indien u een vermoeden van een misstand wilt melden, kunt u zich tot hem wenden: telefonisch op  06-22052349 of per e-mail: h.kelderman@cedgroep.nl.
Voor behandeling van de interne melding van een vermoeden van een misstand is een Commissie Integriteitsvraagstukken (CIV, de zgn. “klokkenluiderscommissie”) ingesteld.

Commissie Integriteitsvraagstukken (CIV) van SWV Driegang
De commissie bestaat uit drie leden plus voorzitter/secretaris:
Ton Stouten, Rien van Wijngaarden, André Hartman en Harry Kelderman (voorzitter).