Vertrouwenspersoon integriteit
Jeroen Meijboom is de vertrouwenspersoon integriteit binnen SWV Driegang. Indien u een vermoeden van een misstand wilt melden, kunt u zich tot hem wenden: telefonisch op
010-4071599 of per e-mail: evp@cedgroep.nl.

Voor behandeling van de interne melding van een vermoeden van een misstand is een Commissie Integriteitsvraagstukken (CIV, de zgn. “klokkenluiderscommissie”) ingesteld.
Zie ook de Klokkenluidersregeling.

Commissie Integriteitsvraagstukken (CIV) van SWV Driegang
De commissie bestaat uit drie leden: Ton Stouten, André Hartman en Jos Maris.