Coördinatoren

De coördinatoren van de drie kamers vormen tezamen het coördinatorenoverleg van het samenwerkingsverband. Dit overleg is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband.

Hieronder vindt u de namen, contactgegevens en aandachtsgebieden van de drie coördinatoren:

Coördinator kamer Alblasserwaard-West (en voorzitter van het coördinatorenoverleg in 2018):
De heer Henric Bezemer
h.bezemer@driegang.nl
06 – 36 00 37 42

Coördinator kamer Rivierengebied Midden Nederland:
De heer Arlé Troost
coordinatie@driegangrm.nl
06 – 20 28 00 77
Aandachtsgebieden: bestuur Driegang, financiën, kwaliteitsbeleid, communicatie en PR en in 2017 voorzitter van het coördinatorenoverleg.
Arle Troost website
Coördinator kamer EC Rotonde:
De heer Piet Vogel
p.vogel@ec-rotonde.nl
06 – 51 35 82 64
Aandachtsgebieden: werkgeverschap, PMR, Regio-Academie en regionale voorziening S(B)O.

Piet Vogel website

Coördinator:
De heer Bert Boels
b.boels@driegang.nl
06 – 23 07 48 00
Taak: verantwoordelijk voor de TLV’s binnen SWV Driegang.

Bert Boels website