SWV Driegang heeft in haar statuten staan een Commissie van Toezicht in te stellen. Het proces om deze commissie te vormen en in te stellen is gaande. De ALV heeft daarin de taak om de commissieleden te benoemen.

Als u vragen over dit proces heeft, kunt u contact opnemen met dhr. H.P. Bezemer, coördinator bij SWV Driegang via h.bezemer@driegang.nl of 06 3600 3742.