De Brug Over in 2020

Mies PellikaanAlgemeen nieuws

De samenwerkingsverbanden Driegang en PasVOrm zetten zich al jaren in voor een goede ‘warme overdracht PO-VO’. Intensief contact dus tussen de toeleverende PO-school, de ontvangende VO-school, leerling en ouders. Ook in de ondersteuningsplannen van de SWV’en wordt dit belang benadrukt. De brochure De Brug Over is al jaren leidraad voor de professionals uit PO en VO. De nieuwe versie van deze brochure is uitgekomen, zie: “De Brug Over” in 2020.

Daarbij de volgende bijlagen:

OSO-handleiding;

Bijlage 4: Formulier SchoolAdvies.

Documenten PO-VO zijn te vinden op onze website op de pagina Documenten.