Debat Passend Onderwijs

Op maandag 2 juli was er in de tweede kamer een commissiedebat over Passend Onderwijs. Als SWV Driegang maakten we dit debat vanaf de publieke tribune mee. Duidelijk in dat debat werd dat zowel de minister als de woordvoerders onderwijs van de politieke partijen Passend Onderwijs zeker niet mislukt vinden. Minister Arie Slob is daar ook duidelijk over in zijn 12e voortgangsnota over Passend Onderwijs.

Wel zijn er dingen die zaken die verbeterd kunnen en moeten worden. Cruciaal voor Passend Onderwijs blijkt samenwerking en communicatie te zijn. Hierbij hebben scholen, het samenwerkingsverband, gemeenten en ouders allemaal een rol. Scholen zijn daarbij de plaats waar het Passend Onderwijs daadwerkelijk handen en voeten krijgt. Hierbij is het belangrijk dat de school zich gesteund weet en voelt door het samenwerkingsverband.De minister zal in de komende periode, binnen de huidige structuur, komen met aanbevelingen en (beperkte) aanscherpingen van het beleid. Uiteraard zullen we als SWV Driegang dit volgen en hiermee aan de slag gaan. In februari 2018 hebben we u gevraagd naar aanbevelingen voor SWV Driegang, dat zullen we begin 2019 weer doen. Natuurlijk bent u ook tussentijds hartelijk welkom met inzichten, ervaringen en tips.