Definitief aanbod Regioacademie 2022-2023

Margreet VisserFunctie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

Het aanbod voor de Regioacademie voor 2022-2023 is definitief vastgesteld. Vanaf nu kan er ingeschreven worden op de cursussen in het Definitief aanbod Regioacademie 2022-2023.

Sommige cursussen nog onder voorbehoud omdat we op dit moment nog te weinig deelnemers hebben om de cursus door te laten gaan. We verwachten dat hier nog wel aanmeldingen voor zullen komen. Daarnaast zijn er drie extra cursussen toegevoegd, nl.:
– Webinar Acadin daagt uw leerlingen uit (cursus 86)
– Netwerk taal-lezen (cursus 87)
– Techniekcoördinator (cursus 88)

In het definitieve aanbod is er aandacht voor de startende leerkrachten in de cursussen 5, 6 en 7. Ook vanuit Driegang willen wij hierbij graag ondersteuning bieden.

Voor meer informatie omtrent de Regioacademie kan contact worden opgenomen worden met Elsemieke Leijh, coördinator Regioacademie.
E-mail: e.leijh@driegang.nl en telefoon: 06-53185077