Documenten

Ondersteuningsplan en kamerplannen:
Ondersteuningsplan 2018 vastgesteld 20180524
Leeswijzer Ondersteuningsplan
Over de opzet van de kamerplannen van SWV Driegang
Stroomschema route ondersteuningstoewijzing (uit “Over de opzet van de kamerplannen”)
Kamerplan 2018 AWW   
Kamerplan 2018 ECR
Kamerplan 2018 RMNL

Aanvragen TLV:
Aanvraag TLV (versie augustus 2016)

Dyslexie
EED in AV-gemeenten augustus 2016    
Toestemmingsverklaring poortwachtersfunctie EED

Inspectie:
Def RVB KO 21 mei 2015 PO2816

Instroom leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte
Protocol instroom leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte – werkversie 2.35
Bijlage 1 – Aanmeldingsformulier voor inzet van AB’er bij leerlingen jonger dan 4 jaar
Bijlage 2 – Voorschoolse rapportage bij aanmelding

Kwaliteitszorg
Oplegger – rapportage kwaliteitszorg 2017     
Rapportage kwaliteitszorg 2017 – versie 2.2 definitief

Motoriek
Flyer belang motoriek

Onderzoek Dekkend netwerk
Samenvatting onderzoek dekkend netwerk binnen Driegang
Het vervolg na het onderzoek Dekkend Netwerk in Driegang

Overgang PO-VO
Infobrochure De brug over
20180704-Bijlage 1 handleiding
20180704-Bijlage 2a OKR
20180704-Bijlage 2b OKR
20180704-Bijlage 3 HandleidingOSO
20180704-Bijlage 4 Somtoday Cumlaude
20180704-Bijlage 5 Formulier SchoolAdvies

Regelingen/reglementen:
Klachtenregeling
Klokkenluidersregeling 20161212
Privacyreglement

Schoolverzuim en thuiszitters
Toelating en verwijdering
Treasurystatuut Driegang 20170518
Voorkomen en melden van datalekken 20180508

Zie ook: Organisatiegegevens