Driegang in beeld november 2022

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

In Driegang in beeld – nr. 23 – november 2022 staat een beschrijving op hoofdlijnen van de ontwikkeling binnen SWV Driegang in de periode 16 september 2022 t/m 7 november 2022. Hierin zijn naast activiteiten tevens de door het bestuur en het MT genomen besluiten opgenomen.

Driegang in beeld verschijnt in het ritme van de vergaderingen van de Raad van Toezicht van SWV Driegang.

Driegang in beeld wordt vervolgens geagendeerd bij verschillende gremia en geplaatst op de website van SWV Driegang.