Driegang in beeld – nr. 17 – september 2021

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur

In Driegang in beeld – nr. 17 – september 2021 staat een beschrijving op hoofdlijnen van de ontwikkeling binnen SWV Driegang in de periode van 19 juni 2021 t/m 3 september 2021.

Deze Driegang in beeld is door het bestuur van SWV Driegang vastgesteld op 14 september jl.
Driegang in beeld wordt primair geschreven voor de bestuurders van SWV Driegang. Na de vergadering van het bestuur, waarin deze Driegang in beeld is vastgesteld, wordt deze ook beschikbaar gemaakt voor de verschillende gremia binnen SWV Driegang en geplaatst op de website.