Driegang in beeld nr. 2 oktober 2018

In Driegang in beeld – nr. 2 – oktober 2018  staat een beschrijving op hoofdlijnen van de ontwikkeling binnen SWV Driegang in de periode van 13 juni t/m 29 september 2018.

Driegang in beeld wordt primair geschreven voor de bestuurders van SWV Driegang. Na de vergadering van het bestuur, waarin deze Driegang in beeld is vastgesteld, wordt deze ook beschikbaar gemaakt voor de verschillende gremia binnen SWV Driegang en geplaatst op de website.