Driegang in beeld – nr. 20 – mei 2022

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur

In Driegang in beeld – nr. 20 – mei 2022 staat een beschrijving op hoofdlijnen van de ontwikkeling binnen SWV Driegang in de periode van 26 februari t/m 9 mei 2022.

Deze Driegang in beeld is door het bestuur van SWV Driegang vastgesteld op 17 mei jl.
Driegang in beeld wordt primair geschreven voor de bestuurders van SWV Driegang. Na de vergadering van het bestuur, waarin deze Driegang in beeld is vastgesteld, wordt deze ook beschikbaar gemaakt voor de verschillende gremia binnen SWV Driegang en geplaatst op de website.