Driegang in beeld – nr. 21 – juni 2022

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur

In Driegang in beeld – nr. 21 – juni 2022 staat een beschrijving op hoofdlijnen van de ontwikkeling binnen SWV Driegang in de periode van 10 mei t/m 22 juni 2022.

Deze Driegang in beeld is door het bestuur van SWV Driegang vastgesteld op 28 juni jl.
Driegang in beeld wordt primair geschreven voor de bestuurders van SWV Driegang. Na de vergadering van het bestuur, waarin deze Driegang in beeld is vastgesteld, wordt deze ook beschikbaar gemaakt voor de verschillende gremia binnen SWV Driegang en geplaatst op de website.