Driegang in beeld

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur

In Driegang in beeld – nr. 14 – februari 2021 staat een beschrijving op hoofdlijnen van de ontwikkeling binnen SWV Driegang in de periode van 19 december 2020 t/m 19 februari 2021.

Deze Driegang in beeld is door het bestuur van SWV Driegang vastgesteld op 9 maart jl. Driegang in beeld wordt primair geschreven voor de bestuurders van SWV Driegang. Na de vergadering van het bestuur, waarin deze Driegang in beeld is vastgesteld, wordt deze ook beschikbaar gemaakt voor de verschillende gremia binnen SWV Driegang en geplaatst op de website.