Driegang partner in Raak Publiek project

Hoe kunnen leerkrachten door voortgezette professionalisering ondersteund worden om beter af te stemmen op diversiteit in hun klas?
Dat is de onderzoeksvraag die centraal staat in het RAAK Publiek project ‘Afstemmen op diversiteit in de klas. De ontwikkeling van een passend professionaliseringspalet voor leerkrachten.’ Er komt een hoop op leerkrachten af, vooral als het gaat over de diversiteit van de leerlingen in de klas. Voor de leerkracht en het onderwijsondersteunend personeel is het fijn om te weten hoe daarin het beste gehandeld en ontwikkeld kan worden. SWV Driegang wil daar graag een rol in spelen en is partner in dit project dat loopt van april 2018 tot en met maart 2020.

Lees de onderzoeksopzet hier:Driegang_Nieuwsbrief_juli_2018_onderzoeksproject

Scholen die zich willen ontwikkelen op het gebied van diversiteit worden van harte uitgenodigd om gedurende het hele project betrokken te zijn.

Interesse of vragen? Neem contact op met de projectleider Linda van den Bergh  of met Yvette van Cleef – van der Roest

In dit project werken we samen met het lectoraat ‘Waarderen van Diversiteit’ van Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO), de Onderwijsspecialisten, Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch, Fontys Hogeschool Kind en Educatie en Universiteit Leiden.