Dyslexie PO-VO

Dyslexie heeft invloed op het hele cognitieve functioneren, op de informatieverwerking en – als de problemen op school niet op tijd worden onderkend – op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling (Masterplan Dyslexie en Expertisecentrum Nederlands, 2012). Het is dus belangrijk om lees- en spellingproblemen tijdig te signaleren en bij vermoedens van dyslexie door te verwijzen voor verder onderzoek.

Alle scholen ontvangen deze week deze brief met informatie over het huidige dyslexiebeleid in onze regio. Het biedt mogelijk een aantal handvatten en tips voor de signalering en dyslexiezorg bij u op school.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben of mocht u ergens over twijfelen, dan kunt u contact opnemen met:
Elisa van de Werken (orthopedagoog PO: e.vandewerken@driegang.nl) of
Joy Folsche (orthopedagoog VO: jfolsche@swvpasvorm.nl).