Een blik op begrijpend lezen

Scoren leerlingen laag op begrijpend lezen? Heeft het niveau van begrijpend lezen een negatieve invloed op de prestaties van leerlingen?
Hebben extra inspanningen weinig effect?
Onderzoek dan eens spelenderwijs welke pijler(s) van begrijpend lezen meer aandacht zou(den) kunnen krijgen.
Met het  spel ‘Een blik op begrijpend lezen’ kan het team / de sectie Nederlands dit vakgebied naar eigen inzicht inhoudelijk bespreken. Het bevat 50 stellingen verdeeld over de vier pijlers van begrijpend lezen: technisch lezen, taal, kennis, metacognitie.

Er  is een theoretisch kader beschreven en via een online inspiratiegrabbelton zijn er verwijzingen naar filmpjes, boeken, artikelen, die betrekking hebben op begrijpend lezen.

Uit de bijeenkomsten doorlopende leerlijnen taal PO-VO bleek het vakgebied begrijpend lezen het grootste knelpunt te zijn. Een werkgroep is met dit onderwerp aan de slag gegaan. Dit spel is het eindproduct. We hopen dat dit spel een aanzet kan zijn om het begrijpend leesonderwijs op scholen een positieve impuls te geven.
Het spel wordt op de jaarlijkse PO-VO informatiemiddag op woensdag 17 oktober in Hoornaar geïntroduceerd.

Wilmy van Hartingsveldt, Anneke Hendriks, Geerte Kooijman, Sigrid van Tuijl en Zilla van Zon.