Eerste intervisiebijeenkomst MHB op 1 april a.s.

Op maandag 1 april a.s. vindt de eerste intervisiebijeenkomst plaats voor leerkrachten die betrokken zijn bij de meer- en hoogbegaafden binnen ons samenwerkingsverband.

Deze intervisiebijeenkomst is een van de actiepunten die naar voren zijn gekomen n.a.v. de inspiratiemiddag hoogbegaafdheid op 28 november jl. in de Til te Giessenburg. Iedereen die zich op die middag hiervoor heeft opgegeven, ontvangt een mail.

Voor degenen die ook geïnteresseerd zijn en niet bij deze middag aanwezig konden zijn, is er natuurlijk ook de mogelijkheid om hierbij aan te sluiten. Er kan dan een mail gestuurd worden naar Herbert Schaap: h.schaap@driegang.nl.