Op 25 maart 2020 is dé studiedag van SWV Driegang, kamer AWW. Een dag volop inspiratie, ontmoeting en toepasbare kennis. En alles over eigenaarschap! Juist omdat jij, die dagelijks met leerlingen werkt, alles wil weten over hoe je eigenaarschap ruimte geeft, versterkt en bij laat dragen aan het onderwijssucces van jouw leerlingen!

Eigenaarschap geeft je ruimte om op je eigen manier, binnen de afgesproken kaders invulling te geven aan je opdracht of taak. Hoe doe je dat als leerkracht? En wat vraagt dat van een school? Hoe kun je dit m.b.t. de ondersteuningsstructuur op school invulling geven?

Hoe geef je als leerkracht ruimte om het eigenaarschap van leerlingen in je groep te versterken en ruimte te geven. Hoe krijgt je een doorgaande lijn als school en hoe geef je die vorm in de praktijk? Op welke wijze betrek je ook ouders in dit proces? Welke kansen liggen er voor leerlingen waarbij ook SWV Driegang is betrokken?


Het programma


Inhoud workshops

Meer weten over de verschillende workshops? Lees dan hier verder. Je vindt achter die link de inhoud van de verschillende workshops. Je ziet wie deze verzorgen en voor wie deze workshops toepasbaar zijn.

Je kunt je hier aanmelden voor de workshops. Dit aanmelden is niet verplicht en niet bindend (je kunt op 25 maart dus ook nog voor iets anders kiezen, mocht je dat willen). We vragen je dit wel te doen zodat we als organisatie aan kunnen sluiten bij deze aanmeldingen. Zo kunnen we er bijv. voor zorgen dat de indeling en grootte van de zaal aansluit bij het aantal aanmeldingen.


Praktische informatie en contact: