Geen ED, wel dyslexie

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht

Beste leerkracht en IB’er, 

Via deze brief (link) willen we jullie informeren over het huidige dyslexiebeleid in onze regio.

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er soms onduidelijkheid bestaat over de werkwijze binnen het PO en het VO op het gebied van leerlingen met (mogelijke) dyslexie. Deze brief biedt mogelijk een aantal handvatten en tips voor de signalering en dyslexiezorg bij jullie op school en kan bijdragen aan een betere doorgaande lijn tussen het PO en het VO voor leerlingen met lees- en/of spellingsproblemen. Gedurende de schoolloopbaan van een leerling kan dyslexie op verschillende momenten worden vastgesteld.

Een goede overdracht van informatie uit het PO over leerlingen met lees- en/of spellingproblemen of dyslexie is belangrijk voor een goed vervolg van de begeleiding in het VO. Om deze informatieoverdracht te vergemakkelijken, is vanuit Dyslexie Centraal een Overdrachtsformulier PO-VO ontwikkeld om aanvullende informatie aan te leveren bij de middelbare school of op te vragen bij de basisschool, die niet ‘standaard’ wordt meegeleverd in de overdracht van PO naar VO.

Mocht je n.a.v. deze brief nog vragen hebben of mocht je ergens over twijfelen, dan kun je contact opnemen met:

Janna Verkaik-Kool (orthopedagoog PO); j.verkaik@driegang.nl of
Marlieke van der Linden (orthopedagoog VO); mvanderlinden@swvpasvorm.nl