Henric Bezemer directeur SWV Driegang

Mies PellikaanAlgemeen nieuws, Functie: Betrokkene bij passend onderwijs, Functie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur, Functie: Werkzaam bij gemeente of sociaal team, Gemeente Altena, Gemeente Gorinchem, Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Gemeente Molenlanden, Gemeente Vijfheerenlanden, Gemeente West-Betuwe

Het Bestuur van samenwerkingsverband Driegang is bijzonder verheugd de benoeming van Henric Bezemer (1985) in de functie van Directeur Samenwerkingsverband per 1 april 2020 te kunnen bekendmaken.

Henric Bezemer werkt ruim 2 jaar binnen ons samenwerkingsverband als coördinator van kamer Alblasserwaard-West en vanaf januari 2019 tevens als voorzitter van het coördinatorenoverleg.

Bij de start van passend onderwijs in 2014 is samenwerkingsverband Driegang met min of meer apart van elkaar staande kamers begonnen. Inmiddels is een harmonisatieproces aan de gang om tot elkaar te komen. Als er nu nieuwe dingen starten, dan worden die gezamenlijk opgepakt; er wordt veel en steeds meer samengewerkt. Er is dan ook behoefte aan één gezicht, intern en extern, één leidinggevende voor het gehele samenwerkingsverband. Met de benoeming van Henric Bezemer is dat gerealiseerd. Het bestuur ziet de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. De benoeming is gerealiseerd in samenspraak met de Medezeggenschapsraad en het coördinatorenoverleg.

Henric Bezemer: “Samenwerkingsverband Driegang is een goede organisatie met goede resultaten. Samen zorgen we voor onderwijs dat past. De lijntjes zijn bij Driegang kort en er is een heel hechte samenwerking die waardevol is. We merken dat het vaak mogelijk is om kinderen een passende plek dichtbij huis te geven. Ik blijf graag onderdeel uitmaken van  deze organisatie en wil daar verantwoordelijkheid voor dragen. Ik zie het als een mooie uitdaging om samen met alle betrokkenen verder invulling te geven aan de strategie en koers van samenwerkingsverband Driegang.”