Informatiemiddag PO-VO op 17 oktober a.s.

Op woensdag 17 oktober a.s. is er een informatiemiddag PO-VO.
Deze vindt plaats in het Bruisend Hart te Hoornaar en duurt van 14.00-17.00 uur.

Onderwerpen:

  • Spel PO begrijpend lezen.
  • Dyslexie.
  • Dyscalculie.
  • Van inclusieve PO-school naar VO.
  • Arrangeren in PO en VO.
  • Nieuwkomers.
  • Hoogbegaafdheid.
  • Dokwerk.

Aanmelden voor 5 oktober a.s. via: info@swvpasvorm.nl