Intervisiegroep meer- en hoogbegaafdheid

Op maandag 1 april is een groep enthousiaste collega’s voor het eerst bij elkaar gekomen binnen de intervisiegroep meer- en hoogbegaafdheid. De aanwezigen hebben in hun dagelijks werk te maken met meer- en hoogbegaafde kinderen in hun (bovenschoolse) plusgroep of fulltime hoogbegaafdenklas.

Deze bijeenkomst is een rechtstreeks gevolg van het symposium meer- en hoogbegaafdheid SWV Driegang van afgelopen november. Daar hadden deze specialisten de volgende verzoeken bij Driegang neergelegd:
* Geef ons een platform waar we samen informatie en uitgewerkte lessen kunnen delen (gerealiseerd).
* Bied in de Regio-Academie naast het bestaande aanbod ook een verdiepend aanbod (wordt in aanbod opgenomen).
* Creëer intervisiebijeenkomsten, waarin we met elkaar kunnen optrekken in het ontwikkelen van materialen en elkaar beter kunnen maken in ons dagelijks werk.

We kijken zeer tevreden terug op deze eerste bijeenkomst van de intervisiegroep meer- en hoogbegaafdheid. De gesprekken waren goed, het eten was lekker en de ontmoeting versterkend. Daarom komt er al weer snel een vervolg. Drie leerkrachten zullen de tweede intervisiebijeenkomst van 13 juni a.s. organiseren. Deze keer bij de Summaklas in Hoornaar. De bijeenkomst start om 16.00 uur. Er wordt voor eten gezorgd en we ronden om ongeveer 19.00 uur af.

Vriendelijk verzoek je hiervoor aan te melden (klik op de link). Was je er de eerste keer niet bij? Sluit gerust vanaf heden aan. We willen graag een brede intervisiegroep opzetten. Een groep die elkaar versterkt en werk uit handen neemt, over de besturen en kamers heen.

Verder een praktisch puntje. Ben je een leerkracht die ook veel werkt met meer- en hoogbegaafde leerlingen en wil je ook materialen aanleveren en halen in de gemeenschappelijke map? Meld dit even bij Herbert Schaap: h.schaap@driegang.nl.