Inzet van Bouw! in groep 2 – Voorkom de negatieve leesspiraal

Margreet VisserFunctie: Intern begeleider

Wat zou het mooi zijn als iedere leerling in groep 3 vol enthousiasme, nieuwsgierigheid  en vertrouwen met het aanvankelijk leesproces start!
Helaas gaat dit niet voor ieder kind op en ligt voor hen de negatieve leesspiraal op de loer. Als een leerling iets lastig vindt, is de kans groot dat er minder actief wordt meegedaan en dat de motivatie en het zelfvertrouwen daalt. Als het leesproces niet goed verloopt en er moet dan extra worden geoefend, komt dat vaak ook de motivatie niet ten goede.

In deze periode van groep 2 heeft de leerkracht vaak al een goed beeld van welke kinderen mogelijk leesproblemen ontwikkelen. Daarbij zijn een geringe letterkennis en zwak fonologisch bewustzijn belangrijke voorspellers. Ook kinderen met een familiair risico op dyslexie, meertalige leerlingen of leerlingen met problemen in de taalspraakontwikkeling lopen een grotere kans op leesachterstanden. 

Door het programma Bouw! vanaf midden groep 2 in te zetten, wordt het daadwerkelijk preventief gebruikt. Zo wordt de kans vergroot dat een kind meer inzicht krijgt in het leesproces en worden de benodigde auditieve vaardigheden versterkt.
Met een beter ontwikkelde beginnende geletterdheid is de kans groter dat een leerling in groep 3 meer betrokken en gemotiveerd is. Met een grotere kans op succeservaringen, wordt ook het zelfvertrouwen vergroot.

Inzet van Bouw! vraagt van de school vasthoudendheid, geduld en organisatie, maar biedt voor deze leerlingen in groep 2 zeker kansen. 

Deze periode van het schooljaar is een goed moment om met de Bouw!-coördinator of IB’er om de tafel te gaan zitten om te kijken welke leerlingen hierbij gebaat kunnen zijn.

Meer informatie:
https://www.lexima.nl/media/1182/begin-vroeg-met-de-strijd-tegen-leesproblemen-zijlstra-tijdschrift-taal-05_2016.pdf