Jaarverslag Driegang 2021
In 60 seconden krijg je met animaties een mooi overzicht van Driegang in 2021. Zo weet ook jij de hoofdlijnen van de ontwikkelingen van passend onderwijs bij jou in de regio.
0

Aantal scholen

Image
Basis:
0
scholen
SBO:
0
Scholen
SO:
0
Scholen

Aantal leerlingen

Image
Image
Conclusie: We kunnen meer leerlingen in het reguliere onderwijs opvangen.

Welke gemeenten?

Image

Medewerkers:

2020: 138
2021: 148

Aantal FTE:

2020: 84
2021: 86

Waarvan mannen:

2020: 20
2021: 17

Ziekteverzuim:

2020: 3,5%
2021: 3,6%

Onderwijs-
assistenten:

0

Leerkrachten en logopedisten:

0

Ambulant begeleiders:

0

Managementteam:

0
Team Support:
0

Huis-
vesting

2020: Nog op twee locaties
2021: Start in een nieuw gebouw
We hebben veel bereikt in de harmonisatie. Samen staan we sterker!

Samen bouwen aan passend onderwijs
Aantal toegekende arrangementen
2020: 842
2021: 870
Waaronder in het voorschoolse traject
2020: 40
2021: 84
Aanmeldingen bij de poortwachter dyslexie
2020: 120
2021: 120
Financiën

2020

2020

2021

Totale baten
10.757.741

11.406.622

Vanuit OC&W
9.404.411

9.825.878

Overig

1.353.330

1.359.566

overgemaakt naar scholen*

4.506.456

4.784.243

Resultaat*

-119.000

-117.713

Reserves

838.109

720.990

* Arrangementen en doorbetalingen.
** We bouwden bewust de reserves verder af. Zo komt al het beschikbare geld naar de school en de kinderen.

Onze belangrijkste thema’s

Het nieuwe ondersteuningsplan
Ruim 100 leerkrachten en IB’ers dachten mee over de inhoud van ons nieuwe ondersteuningsplan.

We stelden de 11 leidende principes op.
Waaronder:
Passend onderwijs realiseer je samen.
Elke leerkracht en school wil zich ontwikkelen op het gebied van passend onderwijs. Driegang ondersteunt dit.

Harmonisatie
We hebben de manier van werken binnen het expertisecentrum geharmoniseerd. En daarbij zorgen we ook nog voor minder administratie voor scholen en Driegang.

Méér inclusief onderwijs
De aandacht voor méér inclusief onderwijs nam toe. Ruim 30 scholen werken samen in de leernetwerken. Driegang is één van de landelijke inspiratieregio’s

De nieuwe governancestructuur
Vanaf 1-8-2022 start de nieuwe structuur met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De kamerstructuur is dan verdwenen.

Werd het aanbod in de voorschoolse fase versterkt door onze partners
Zo startte er een peuterplusgroep in Leerdam en een Kentalis peutergroep in Gorinchem.

Aantal bezoekers op de website

2020

2020: 51.603 bezoeker

2021

2021: 58.166 bezoeker

Regio-Academie

2020:
741 deelnemers (aanbod)
Geen deelnemers aan leergangen

2021:
1085 deelnemers (aanbod)
73 deelnemers aan leergangen

Welkom

Onze schoolbesturen maakten in 2021 gemiddeld 1,5 dagdeel per week kosteloos gebruik van de 'grote' zaal. Hartelijk welkom voor groepen tot 45 personen.

Samengevat:
2021 was een mooi jaar voor passend onderwijs in Driegang.
Wil je nóg meer weten, klik dan hier voor het uitgebreide jaarverslag 2021.