Jaarverslag 2020

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur

Het Jaarverslag (incl. jaarrekening 2020) is door de algemene ledenvergadering van SWV Driegang op 2 juni jl. goedgekeurd. Bij dat jaarverslag is een beknopte oplegger opgesteld.

Van het jaarverslag 2020 is een infographic gemaakt.

Al deze documenten, inclusief de goedkeurende controleverklaring van de accountant en het accountantsverslag, zijn te vinden op de pagina Organisatiegegeven op onze website.