Kentalis Peutergroep gestart in Gorinchem

Margreet VisserAlgemeen nieuws, Functie: Betrokkene bij passend onderwijs, Functie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

In 2018 hebben we als Samenwerkingsverband Driegang contact gezocht met Kentalis omtrent de begeleiding van peuters met een vermoedelijke taalontwikkelingsstoornis (TOS). Peuters met een indicatie krijgen drie keer per week begeleiding in Houten, Zaltbommel of Dordrecht. Gezien onze visie op thuisnabij passend onderwijs vonden wij dit een te grote afstand voor zowel de kinderen als hun ouders. Daarom hebben we het initiatief genomen om te kijken of we de begeleiding ook in Gorinchem kunnen gaan organiseren.

Na overleg met o.a. Auris, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en logopedisten kunnen we u met trots melden dat het is gelukt om in Gorinchem een plek te creëren voor begeleiding van peuters met een vermoedelijke taalontwikkelingsstoornisVanaf het begin van dit schooljaar (augustus 2020) is er een speciale peutergroep gestart in de Anne Frankschool in Gorinchem.

De kinderen komen op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur. Er is gestart met een klein groepje kinderen die ondanks logopedische behandeling in de vrije vestiging te weinig vooruitgang laten zien in hun taalontwikkeling. De kinderen krijgen zowel behandeling in de groep als individuele logopedie. Het team bestaat uit een pedagogisch behandelaar, twee logopedisten en een behandelcoördinator. De kinderen in de groep zijn in de leeftijd van 2,5 tot 5 jaar. Samenwerking met ouders en de reguliere setting (peuterspeelzalen/scholen) is onderdeel van de behandeling.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij:
Andrea Reinders, teamleider.
E-mailadres:
a.reinders@kentalis.nl
Telefoonnummer: 06-12383788