Leerlingen die volgend jaar starten in het VO (aanvulling op eerder bericht van vandaag)

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht

Beste leerkrachten van groep 8 en IB’ers,

N.a.v. ons bericht van vanmorgen over het VO-advies en het afnemen van de M8-toets krijgen we verschillende vragen van jullie binnen.
Fijn om te merken dat jullie al goed nagedacht hebben over een zorgvuldige manier waarop de adviezen tot stand kunnen komen.

In het bericht van vanmorgen vragen we om de M8-toets af te nemen. Zie dit als een advies en niet als verplichting. Het is vooral belangrijk dat er betrouwbare gegevens liggen, op basis waarvan het schooladvies gegeven kan worden. 

  • Als de inschatting is dat afname van de M8-toets hierbij kan helpen, kies dan voor de delen Rekenen, Begrijpend Lezen en waar mogelijk spelling. Door minder delen te maken is er na de schoolsluiting ook meer tijd voor de leerlingen om te wennen aan het schoolse ritme en de manier van werken, alvorens de toetsen worden afgenomen. Goed om hierbij ook de adviezen van CITO mee te nemen.
  • Is de inschatting dat het afnemen van de M8-toets geen meerwaarde meer heeft, dan staat het jullie uiteraard vrij om deze niet af te nemen.

Schroom niet om, bij twijfel, ons te benaderen.

Met vriendelijke groet,
Henric Bezemer – SWV Driegang
Elisabeth van Leeuwen – SWV PasVOrm