Leerlingen die volgend jaar starten in het VO (laatste stand van zaken)

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht

Beste leerkrachten van groep 8 en IB’ers,

Nu de basisscholen langer door zullen gaan met het geven van afstandsonderwijs, moeten er besluiten worden genomen voor de leerlingen die aan het einde van dit schooljaar overstappen naar het voortgezet onderwijs. In dit bericht informeren we je over de laatste stand van zaken m.b.t. de leerlingen die volgend schooljaar starten in het VO.

De datum waarop het VO-advies in BRON geregistreerd moet zijn, wordt met twee weken verschoven naar uiterlijk 15 maart 2021. Dit bericht is op 20 januari door OC&W verspreid. Daarbij wordt geadviseerd zoveel mogelijk kansrijk te adviseren. Zie verder ook de infographic van de PO-Raad die hierover op 18 januari 2021 is verschenen. Hierin wordt de nadruk gelegd op ‘kansrijk adviseren’. Ook de SLO geeft ons hierover adviezen mee.

Voor onze regio betekent dit het volgende met betrekking tot de aanmeldingen VO:

 • Uiterlijk 15 maart hebben alle leerlingen een advies VO gehad en is dat advies in BRON geregistreerd.
 • Dit jaar vervalt de scholenmarkt VO op 3 en 4 maart 2021. We willen de leerkrachten groep 8 vragen om (in tegenstelling tot de achterliggende jaren) zorg te dragen dat alle leerlingen op de juiste school worden aangemeld. 
  • Deze aanmeldingen mogen worden gedaan in de periode van 1 t/m 16 maart 2021.
  • De juiste emailadressen van de VO-scholen zullen aan je worden toegestuurd. Tevens krijg je één verzameldocument met alle inschrijfformulieren van de VO-scholen uit de regio. 
   • Natuurlijk is het geen enkel probleem als ouders deze aanmeldformulieren invullen. 
 • De VO-scholen moeten minimaal plaatsen in lijn met het advies van het basisonderwijs, dit is een wettelijke verplichting. In het VO leven er zorgen over of elke leerling op de meest passende plek onderwijsplek zal starten. Daarom willen we de leerkrachten van groep 8 vragen om op het aanmeldformulier aan te geven als het gegeven advies hoger of lager is uitgevallen door de ‘corona-omstandigheden’. Dit doen we zodat we deze leerlingen extra goed kunnen volgen en begeleiden in het VO. 

Afname van de M8-toetsen in relatie tot de schooladviezen/ LWOO/PRO:

 • Als de basisscholen op 9 februari weer opengaan, dan vragen we je om de toetsgegevens van de M8-toetsen mee te nemen in het bepalen van het definitieve advies.
  • Daar waar je in tijdnood komt, neem dan in ieder geval de toetsen van Begrijpend Lezen en Rekenen en waar mogelijk Spelling af. 
  • Voor potentiële Pro/LWOO-leerlingen zijn de andere onderdelen ook relevant, maar die kunnen ook na 15 maart nog worden afgenomen.  
 • Als de scholen niet op 9 februari weer open zullen gaan, dan krijg je van ons een nieuw bericht wat dit betekent voor de adviezen VO. 

Tweede belronde Preventieve Besprekingen
Het is mogelijk om in de komende periode telefonisch contact op te nemen met het Expertiseteam van SWV PasVOrm over leerlingen van groep 8. Het telefoonnummer waar t/m 15 maart naar gebeld kan worden is 06-42956052. Dit nummer is bereikbaar op maandag en donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur, en woensdag tussen 09.00 en 13.00 uur. Daarnaast kan er ook een mail gestuurd worden naar info@swvpasvorm.nl, met daarin kort een omschrijving van de casus en de contactpersoon. De telefoontjes en mails worden geïnventariseerd en je wordt zo snel mogelijk teruggebeld door één van de Begeleiders Passend Onderwijs. Gezien de situatie kunnen we ons voorstellen dat er ook na 15 maart nog vragen leven. Natuurlijk is het mogelijk om ook na die datum contact te leggen met het samenwerkingsverband PasVOrm. We denken graag met jullie mee.

Individuele onderzoeken
Een aantal leerlingen is aangemeld voor de WNV of de WISC. Helaas heeft dit proces door de coronacrisis vertraging opgelopen. Het streven is om de WNV’s voor de voorjaarsvakantie afgerond te hebben. De betreffende onderzoeker neemt zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken. Voor de overige onderzoeken is het streven om ze voor de meivakantie af te ronden.

Afrondend
Dit is een vreemde tijd, ook voor jou als leerkracht van de schoolverlaters. Keer op keer moeten we ons aanpassen aan datgene wat de omstandigheden van ons vragen. Dank voor alles wat jij voor jouw leerlingen betekent.
Als je over bovenstaande vragen hebt, schroom dan niet om contact met één van de samenwerkingsverbanden op te nemen. Samen zorgen we ervoor dat alle leerlingen op de goede plaats kunnen starten in het nieuwe cursusjaar.

Veel succes met je mooie en belangrijke werk toegewenst.

Met vriendelijke groet,
Elisabeth van Leeuwen – SWV PasVOrm
Henric Bezemer – SWV Driegang