LWOO / aanvraag TLV Praktijkonderwijs en de natestdagen

Margreet VisserFunctie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

Beste IB’er en leerkracht van groep 8,

Bij deze willen wij u informeren over de procedure van de natestdagen. Het aanmelden van leerlingen voor de natestdagen (NIO) verloopt via de VO-scholen. Hier hoeft u als PO-school niets voor te doen. De VO-scholen gaan aan de slag met het screenen van de dossiers van de nieuwe leerlingen, het kan zijn dat zij nog contact met u opnemen om aanvullende informatie op te vragen. De scholen hebben ook contact met SWV Munio (voorheen PasVOrm) om te checken welke leerlingen al aangemeld zijn geweest voor de testdagen in november 2021.

Leerlingen die in november al een toekenning LWOO hebben gekregen of een intelligentietest hebben gemaakt, hoeven niet nogmaals aangemeld te worden voor de natestdagen. Enkel de leerlingen die voldoen aan het leerrendementscriterium en die nog geen toekenning LWOO of een recent (niet ouder dan maart 2020) intelligentieonderzoek hebben, zullen aangemeld worden. Let op: leerlingen die naar het Praktijkonderwijs uit zullen stromen dienen altijd een recent intelligentieonderzoek (niet ouder dan maart 2020) in hun dossier te hebben zitten.

Na aanmelden door de VO-school van de leerling voor de natestdagen is de procedure als volgt: de commissie LWOO/PrO van SWV Munio (voorheen PasVOrm) screent het dossier van de leerling. Op basis van de didactische (leerrendementen) en sociaal emotionele gegevens zal er een selectie plaatsvinden van de leerlingen die deel zullen gaan nemen aan de NIO.

  • Bij leerlingen waarbij het dossier duidelijk laat zien dat LWOO geïndiceerd is, wordt geen IQ-test afgenomen en wordt LWOO toegekend op basis van de aangeleverde gegevens.
  • De potentiële PrO-leerlingen en de leerlingen waar twijfel over bestaat (bijvoorbeeld randje PrO/VMBO of wel/niet LWOO) worden op het kantoor van SWV Munio (voorheen PasVOrm) in groepjes getest middels de NIO. Bij deze leerlingen wordt dus wel het IQ bepaald. Uitnodiging voor deze natestdag verloopt via het VO. Ook de uitslag van het intelligentieonderzoek zal via het VO verstuurd worden aan ouders.

Bij vragen over de natestdagen kunt u contact opnemen met:

Marlieke van der Linden, tel. 06-27198643, mail: mvanderlinden@munio.nl
Emeline van der Heijden tel. 0651607672, mail: evanderheijden@munio.nl
Eline van Zuijdam, tel. 06-45628710, mail: evanzuijdam@munio.nl

Begeleiders passend onderwijs SWV Munio (voorheen PasVOrm)