Materialen aangeboden en/of gezocht

Mies PellikaanAlgemeen nieuws

Alle scholen binnen SWV Driegang schaffen vaak materialen aan om het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Algemene materialen (stoelen, tafels en methoden), maar ook bijzondere middelen en materialen om het onderwijs passend te organiseren als het standaard product onvoldoende is. Door allerlei omstandigheden kan het zijn dat deze middelen niet meer nodig zijn: het leerlingenaantal gaat achteruit, er wordt een andere methode gekozen of de leerling waar de aangepaste middelen voor waren aangeschaft is hieruit gegroeid of verlaat de school. Deze spullen verdwijnen nu (te) vaak in een hoekje van de school. Een gemiste kans in onze ogen, want er zijn ook allerlei scholen die middelen zoeken.
Graag bieden wij u de kans om deze materialen beschikbaar te houden voor de kinderen van onze scholen. Dit bespaart ons allemaal veel geld en helpt ons in de duurzaamheidsdoelstellingen. Doet u mee? U bepaalt zelf wat u aanbiedt en onder welke voorwaarden. Is uw product opgehaald of heeft u gevonden wat u zocht? Graag het betreffende item weer even verwijderen, zodat dit een actueel overzicht blijft.