Meedenken of meedoen in een werkgroep bouwstenen!? Meld je aan!

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur

In de Nieuwsbrief november hebben we eerder al een oproep gedaan om mee te denken over hoe Passend Onderwijs er over 1,5 jaar uit gaat zien. Dan start namelijk het nieuwe ondersteuningsplan.

Passend onderwijs is iets wat je alleen sámen kunt doen. De komende periode zullen we dat nóg meer ruimte en invulling gaan geven. Zo werken we aan het keuzemenu waarin ieder schoolteam de mogelijkheid krijgt om schoolspecifieke keuzes te maken m.b.t. Passend Onderwijs.

De kern van het ondersteuningsplan zal bestaan uit 6 bouwstenen. In dit document zie je meer over hoe we deze bouwstenen inhoud willen geven en hoe jij mee kan denken/doen.

Voor elke bouwsteen zoeken we een brede, maar niet te grote, werkgroep. Dit is een tijdelijke werkgroep die één of twee keer bij elkaar komt om input te leveren voor een bepaald onderwerp. Dit doen we online als het moet en op locatie als het kan. Op interactieve wijze kun jij daar je inzichten delen, adviezen geven en meedenken over hoe die bouwsteen eruit zou moeten komen te zien.

We verwachten veel aanmeldingen. Als we je niet uit kunnen nodigen voor een sessie, krijg je wel de mogelijkheid om digitaal je input mee te geven.
Wil je je aanmelden? Dat kan via deze link.
Aanmelden kan tot en met (7 januari 2021).
Als je je hebt aangemeld, krijg je uiterlijk (14 januari 2021) van ons een reactie met daarin meer duidelijkheid over het vervolg.

Dit schooljaar zullen er drie onderwerpen (in ieder geval) worden uitgewerkt:
– het keuzemenu;
– het komen tot één organisatie met herkenbare en betekenisvolle werkwijzen;
– het Dekkend netwerk.

Voor de overige onderwerpen laten we dit afhangen van de respons op deze kans om mee te doen/te denken.

Denk/doe je mee!?