Nieuwe coronamaatregelen -> werkwijze Driegang t/m 3 dec. a.s.

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

Afgelopen vrijdag zijn in de persconferentie de nieuwe adviezen en maatregelen bekendgemaakt. Ook bij Driegang hebben we onze werkwijze tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. In dit bericht zetten we voor je op een rij wat je van ons kunt verwachten in de periode tot en met vrijdag 3 december 2021.

Wat blijft hetzelfde:

 • We houden de voorzorgsmaatregelen in acht. 
 • We blijven beschikbaar om samen met jou en je collega’s passend onderwijs te organiseren. Bel/mail/app daarom gerust. Veel blijft hetzelfde en veel blijft er nodig.
  • De onderwijsassistenten van Driegang blijven hun werk op dezelfde manier doen, uiteraard in lijn met de werkwijze op school.
  • De voorzieningen en OPDC’s blijven gewoon open. Goed onderwijs blijft belangrijk en de extra ondersteuning ook. 
  • De logopedische screeningen, onderzoeken door orthopedagogen/psychologen en het DOG-project blijven doorgaan. 

Wat gaat er veranderen:

 • De overleggen/bijeenkomsten bij Driegang op kantoor worden aangepast naar digitale bijeenkomsten via Meet. Waar je nog geen link ontvangen hebt voor de bijeenkomst, zul je die nog toegestuurd krijgen. 
 • Daar waar de ambulant begeleider/orthopedagoog ook via afstand zijn/haar werk kan doen, zal dat worden gedaan.
 • In overleg met school wordt bepaald welke dingen níet via afstand kunnen. Die gesprekken/observaties etc. kunnen op school blijven plaatsvinden. Ook hierbij gelden natuurlijk de basisregels, zoals onder andere met betrekking tot het ventileren.
 • De bijeenkomsten van de Regio-Academie worden verzet naar digitale bijeenkomsten. Als dat niet mogelijk is, dan wordt de bijeenkomst uitgesteld. Alle deelnemers krijgen hiervan persoonlijk bericht. 

Waar zul je nog over worden geïnformeerd:

 • Op 24 november 2021 organiseert Driegang de eerste ouderavond. Gezien het mooie aantal aanmeldingen dat al binnen is, doordenken we deze week wat de mogelijkheden zijn om de avond wél door te laten gaan. Op vrijdag 19 november zullen we hier meer over communiceren. 

Na de volgende persconferentie zullen we je opnieuw informeren over onze werkwijze.

Met vriendelijke groet,
Mede namens Herbert Schaap en Ruud van Rijn
Henric Bezemer