Nieuwe meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaat in per 1-1-2019

Op 1-1-2019 gaat de nieuwe meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld in. Ook alle basisscholen zijn verplicht deze meldcode uit te voeren.

Bij de nieuwe meldcode hoort een afwegingskader per sector. Ook voor het onderwijs is deze opgesteld. Dit afwegingskader helpt om helder te krijgen wanneer Veilig Thuis wel of niet betrokken dient te worden. Ook geeft het meer inzicht over het inzetten van hulpverlening.

Het afwegingskader onderwijs:
https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/afwegingskader_bij_meldcode_kindermishandeling.pdf

Een bruikbare animatie over de nieuwe meldcode:
https://www.augeo.nl/nl-nl/meldcode/afwegingskader/