Nieuwsbrief 1 van schooljaar 2019-2020

Mies PellikaanAlgemeen nieuws

Vandaag is de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2019-2020 gemaild aan:
IB’ers, directeuren, medewerkers en relaties van SWV Driegang,

Zie: SWV Driegang – Cursusjaar 2019-2020 – Nieuwsbrief 1.