Nieuwsbrief april 2022

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

Hiermee ontvang je de link naar onze nieuwsbrief april 2022
met daarin de volgende onderwerpen:

 • Onderwijsaanbod voor nieuwkomers in het voormalig belastingkantoor Gorinchem.
 • Onderwijsaanbod voor kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne.
 • De traumasensitieve school.
 • De leerkracht centraal.
 • Implementatie keuzemenu.
 • Het ondersteuningsplan.
 • Start oudersteunpunt.
 • Nieuwe governancestructuur, werving RvT en DB.
 • Analyse NPO-plannen.
 • Zomerschool.
 • Data en agenda schooljaar 2022-2023.
 • Vooraankondiging voorlopig aanbod Regio-Academie.
 • Vacatures binnen Driegang en onze scholen.